HONEST ARTS MOVEMENT

ARTIKELS OVER HAM

Lees ook het artikel van An Rosiers in De Gentenaar
over Ars Scaldis

 

   
Indimedia (nu De Wereld Morgen)
Het Balanseer (uitgeverij)


De Standaard (18/19 juli 2015)
Beeld voor vermiste personen .... (lees meer)

Lees ook het artikel in De Lochristinaar


Lees ook het artikel van An Rosiers in De Gentenaar