VISIE & AFSPRAKEN VOOR KERAMIEKTENTOONSTELLING “ARS SCALDIS-SCHELDESLIBKUNST”

De titel van de tentoonstelling “Ars Scaldis - Scheldeslibkunst”.

Reeds jarenlang creëert HAM een culturele oase in de middeleeuwse tuin en de crypte van het Ryhovesteen, in het hart van de Gentse Feesten.
Tijdens de Gentse Feesten 2017 wordt dit een keramiektentoonstelling in de tuin en de crypte van donderdag 13 juli tot zondag 23 juli 2017.
Op donderdag 13 juli heeft er op deze locatie, Onderstraat 22 in Gent, een feestelijke opening met receptie  plaats.
“Ars Scaldis – Scheldeslibkunst” gebeurt geheel in de geest van de HAM-principes (lees: Boons principes): in de kunst de binding met de mens beklemtonen en die kunst op een eerlijke, democratische manier bij de gewone man brengen.
De titel verwijst naar het Scheldeslib dat op het keramisch werk wordt aangebracht en gebakken op hoge steengoed temperatuur.
Hiertoe kan men bij de organisatie het Scheldeslib gratis bekomen.

Visie
Alle werken zullen een link hebben naar de problematiek van het vervuilde Scheldeslib. Door de vervuiling in de 2de helft van de 20ste eeuw zitten er nu veel te veel zwarte metalen in het Scheldeslib (lood, koper, zink, cadmium, …). Deze zijn giftig en breken niet af maar kleuren bij aanbrengen en bakken de scherf en dienen eveneens als smelter bij het bakken. Nu er weer meer leven is in de Schelde, blijken die zware metalen een groot probleem voor de gezondheid van mens en dier. Paling uit de Schelde is zo goed als ongeschikt voor menselijke consumptie. Zuiveren van het slib kan maar is voorlopig te duur.

Afspraken
•    Alle werken worden gemaakt in klei en voor minstens de helft gekleurd met Scheldeslib. Werk dient gebakken op steengoedtemperatuur (min. 1200 °C). Zo zal elk werk duidelijk de kleursporen dragen van het slijk. Het slib kan ook gemengd worden met een transparante glazuur tot  het bekomen van mooie grijstinten en zelfs lichtblauw. Het werk mag met niets anders gekleurd worden zoals glazuur, oxyden, kleurpigmenten enz.
Het slib kan eveneens bedekt worden met een transparante glazuur waardoor er weer andere kleuren ontstaan. Het Scheldeslib wordt door HAMvzw gratis ter beschikking gesteld en verdeeld door Leo Van der heyden, keramist uit Temse.(coördinaten onderaan)
•    Er wordt geen bepaalde grootte opgelegd. Grote werken worden tijdens de expo buiten in de tuin geplaatst, kleinere worden of ’s nachts binnen gezet of komen in de expo in de crypte of in afgesloten glazen kasten.
De tuin zelf wordt, wanneer er geen toezicht is, afgesloten en is dan ontoegankelijk.
•    De werken worden gedurende de loop van de tentoonstelling verzekerd. De verzekeringswaarde wordt door kunstenaar en organisator  samen bepaald.
•    Deelnemen is volledig gratis, wel wordt er een selectie voorzien waarbij wordt getoetst of aan de voorwaarden werd voldaan en of het werk technisch en artistiek verantwoord is.
Dit gebeurt, na de inschrijving, door de curator van de tentoonstelling, plastisch kunstenaar en keramist MaRf.
•    De organisatoren beslissen over de exacte plaats van de sculpturen op de tentoonstelling.
•    Op het einde van de expo wordt een veiling van de werken voorzien, geleid door HAM-lid auteur Freek Neirynck. Deze heeft plaats op zondag 23 juli in de vooravond. Hier wordt 30 % voorbehouden aan de organisatie.
Het staat iedere deelnemer vrij hier al dan niet aan deel te nemen en een minimum bedrag voor verkoop voor te stellen.
•    De deelname staat open voor alle keramisten uit binnen- en buitenland die zich houden aan de voorwaarden en afspraken.
•    De deelnemers worden via de sociale media, pers, keramiekbladen, academies, grote keramiekwinkels in België opgeroepen om deel te nemen.
•    Deelnemen doet men, via  de HAM vzw website door het digitaal invullen van het deelnameformulier tegen 15  maart 2017 en het bezorgen van digitale foto’s van het voorgestelde werk met het ingevulde sculptuurformulier tegen 1 juni 2017.(foto's sturen naar arsscaldis@kazivo.be)
•    De organisatie HAM vzw engageert zich om voldoende publiciteit te maken voor de expo. Vorige Gentse Feestententoonstellingen werden bezocht door méér dan  3000 bezoekers!
•    Aan de deelnemers wordt gevraagd waar mogelijk de permanentie van de beeldbewaking overdag tijdens de tentoonstellingsperiode mee te helpen verzorgen.
•    De tuin zelf wordt, wanneer er geen toezicht is, afgesloten en is dan ontoegankelijk.
•    De deelnemer zorgt zelf voor een sokkel waarop het werk eventueel kan bevestigd worden en voldoende stabiliteit waarborgt. Voor kleine werken is dit niet nodig.
Hierbij kan de organisatie indien nodig meewerken.Bij twijfel de organisatoren vragen.

De contactpersoon voor het technisch artistiek luik en het verdelen van het Scheldeslib:
Leo Van der heyden
GSM: 0472 76 32 30
E-mail: leovdheyden@telenet.be
Web: www.keramist.be

De curator en contactpersoon voor het zuiver artistiek luik: MaRf
GSM : 0474 61 20 65
E-mail: marf@telenet.be
Web : www.marf.be

De contactpersoon voor de organisatie:
Dirk Van Damme
GSM : 0475 92 01 48
E-mail: dirk@kazivo.be
Web: www.kazivo.be

Practische info voor de deelneemde kunstenaars:
 

Teneinde de permanentie van de tentoonstelling te kunnen verzekeren doen wij beroep op de deelnemende kunstenaars.

U kan uzelf opgeven op onze doodle op deze link: http://doodle.com/poll/etdaurubmaewwchk

Dank

 


Een artikel aan de hand van Leo Vanderheyden in KLEI magazine